TERMENI SI CONDITII DE UTILIZARE A SITE-ULUI

 

Termenii și condițiile acestui site sunt in conformitate cu prevederile OUG 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii care transpune Directiva 2011/83/UE privind drepturile consumatorilor, Orientărilor Comisiei Europene (2021/C 525/01) privind interpretarea și aplicarea Directivei 2011/83/UE, OUG 21/1992 privind protecția consumatorilor, O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piata, Legea 363/2007 privind combaterea practicilor comerciale incorecte, precum si legislatiei conexe. Aceste acte normative se aplică consumatorilor (persoane fizice) Persoanelor juridice li se aplică prevederile Legii 287/2009 privind Codul Civil.

Folosirea acestui site, implică acceptarea termenilor si condiților prezentate mai jos.

Vă recomandăm sa citiți cu atenție toate clauzele în vederea folosirii site-ului în cele mai bune condiții.

S.C.AXA ROTEAL SRL operează comenzile din magazinul on-line www.herbaris.ro.

S.C.AXA ROTEAL SRL este organizată în baza legii Romane, cu sediul social în Bucresti, str. Scarlat Varnav nr. 18 sector 6, județul, CUI: RO11148038, Nr.Ordine Reg. Com.: J40/10280/1998, OTP Bank Romania – Sucursala Alba Iulia, Cont în lei: RO82 OTPV 0000 0000 0432 1326 .

SITE – Domeniul www.herbaris.ro; prin intermediul acestuia utilizatorul are acces la informații privind produsele si serviciile oferite de către S.C.AXA ROTEAL SRL.

Informațiile publicate de site-ul www.herbaris.ro sunt informații de interes general despre S.C AXA ROTEAL SRL, produsele comercializate de acesta, cât si alte informații considerate de S.C AXA ROTEAL SRL ca fiind de interes pentru utilizatori.Informațiile sunt puse la dispoziția utilizatorilor în mod gratuit.

S.C. AXA ROTEAL SRL este deținătorul tuturor drepturilor de proprietate intelectuală asupra site-ului, respectiv asupra designului si conținutului acestuia. Utilizatorul are obligația de a respecta toate drepturile de proprietate întelectuală ale S.C AXA ROTEAL SRL, prevăzute de legislația în vigoare.

Utilizatorul se obligă să acceseze și să utilizeze site-ul în scopuri și prin mijloace care să nu constituie o utilizare abuzivă.

DECLINAREA RESPONSABILITĂTII

Imaginile sunt prezentate pe site cu titlu de exemplu, iar produsele livrate, pot diferi de imaginile expuse pe site în orice mod, datorită modificării caracteristicilor, design-ului, fără notificare prealabilă de către producători. S.C. AXA ROTEAL SRL își rezervă dreptul să completeze și să modifice orice informație de pe site.

Toate informațiile prezente în acest site sunt oferite cu bună credință. De asemenea exista posibilitatea, puțin probabilă, de a apărea erori de natura tehnică sau de conținut, legate de specificații tehnice sau imagini /video sau chiar de prețuri, stocuri sau disponibilitatea produselor, care pot apărea de exemplu la comenzile efectuate între orele de lucru sau datorita lipsei conexiunii internet cauzata de furnizorii de servicii de comunicații electronice, etc. situațiile descrise anterior nefiind exhaustive, etc.

Societatea AXA ROTEAL SRL întreprinde toate diligențele profesionale pentru a asigura acuratețea informațiilor si caracteristicilor produselor de pe acest website (inclusiv preturi) motiv pentru care, pentru asigurarea certitudinii informațiilor, toate comenzile efectuate de către cumpărători vor parcurge un proces prealabil de confirmare a stocului, caracteristicilor si prețului înainte ca www.herbaris.ro sa-si ia angajamentul contractual de a transfera proprietatea produselor către cumpărători (înaintea confirmării comenzii).

Dacă, în ciuda tuturor demersurilor realizate de AXA ROTEAL SRL, pe interfața magazinului on-line sunt afișate astfel de erori de natură tehnică, inclusiv un preț net inferior prețului real practicat la un produs sau o categorie de produse, dintr-o posibilă eroare de sistem, fără intenția de a induce in eroare potențialii consumatori, vânzătorul va transmite cumpărătorului prin posta electronica si/sau SMS prețul, stocul și caracteristicile actualizate, consumatorul având dreptul de a nu accepta oferta modificată.

Confirmarea recepționării si preluării comenzii NU echivalează cu acceptarea comenzii in sensul încheierii contractului intre Vânzător si Cumpărător. Momentul încheierii contractului la distanta îl constituie momentul confirmării, pe un suport durabil (ex: email), de către vânzător a acceptării comenzii, in speța, confirmarea disponibilității stocului, prețului, caracteristicilor tehnice si angajamentul de a transfera proprietatea asupra produselor către cumpărător.

 

S.C. AXA ROTEAL SRL nu răspunde pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncționării site-ului precum și pentru cele rezultând din imposibilitatea accesării anumitor link-uri publicate pe site.

Valoarea maximă a obligațiilor societății față de orice client în cazul nelivrării sau livrării necorespunzătoare este valoarea sumelor încasate de societate de la clientul respectiv.

REDUCERI DE PREȚURI ȘI CAMPANII PROMOȚIONALE

Vânzările la preț redus, definite conform prevederilor legale vor afișa data la care încetează oferta sau, dacă este cazul, faptul că oferta specială se referă la stocul de bunuri disponibil, iar dacă oferta specială nu a început încă, data de începere a perioadei în care se aplică prețul special sau alte condiții specifice și se vor raporta la prețul de referință/preț anterior

Vânzările sub formă de loterie publicitară (tragere la sorți) se organizează fără impunerea în contrapartidă a nici unei cheltuieli directă sau indirecte, suplimentară achiziționării produsului. În privința câștigurilor puse în joc în cadrul unei loterii publicitare, anunțurile de prezentare a acesteia precizează natura, numărul şi valoarea comercială a respectivelor câştiguri, precum şi următoarea menţiune: „regulamentul de participare/desfășurare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant”. În acest scop se va menţiona adresa sau numărul de telefon la care solicitarea poate fi transmisă, respectiv făcută iar în regulament se va preciza obligaţia organizatorului loteriei publicitare de a face publice numele câștigătorilor şi câștigurile acordate.

RECENZII

O recenzie/review este o opinie personală sub formă de text si/sau rating (număr de stele acordate de la 0 la 5) acordată unui produs prezentat pe www.herbaris.ro, care provine de la un cumpărător care a utilizat sau a achiziționat efectiv produsul. In acest fel, Cumpărătorul contribuie la informarea altor posibili Utilizatori/ Clienți/ Cumpărători de pe Site și se implică activ in posibilitatea dezvoltării de noi servicii și in detalierea completă a caracteristicilor produselor.

Începând cu anul 2011, www.herbaris.ro oferă acces la recenziile consumatorilor (cumpărătorilor) privind produsele și garantează că recenziile publicate provin de la consumatori care au utilizat sau au achiziționat efectiv produsul prin menționarea afirmației „proprietar verificat„ in dreptul recenziei. Recenziile care nu provin de la persoane care au utilizat sau au achiziționat produsul vor fi șterse.

DREPTURI DE AUTOR (COPYRIGHT)

Conținutul, astfel cum este definit in preambul, incluzând dar nelimitandu-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text si/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusiva a S.C AXA ROTEAL SRL, acesteia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute in acest sens in mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare si/sau publicare).

Clientului/Cumpărătorului/Utilizatorului nu ii este permisa copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe parți, modificarea si/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut in orice alt context decât cel original intenționat de S.C AXA ROTEAL SRL, includerea oricărui Conținut in afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifica dreptul de autor al S.C AXA ROTEAL SRL asupra Conținutului precum si participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Continutului, decat cu acordul scris expres al S.C AXA ROTEAL SRL.

Clientul/Cumpărătorul/Utilizatorul poate copia, transfera si/sau utiliza Conținut numai in scopuri personale sau non-comerciale, numai in cazul in care acestea nu intra in conflict cu prevederile acordului scris.

In cazul in care AXA ROTEAL SRL conferă Clientului/Cumpărătorului/Utilizatorului dreptul de a utiliza sub forma descrisa într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care Clientul/Cumpărătorul/Utilizatorul are sau obține acces in urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite in acord, numai pe perioada existentei acestuia sau acestor conținuturi pe site sau a perioadei definite in acord, conform condițiilor definite, in cazul in care acestea exista si nu reprezinta un angajament contractual din partea AXA ROTEAL SRL pentru respectivul Client/Cumpărător/Utilizator sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc si care ar putea fi sau este prejudiciat in orice mod de pe urma acestui conținut, in timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

Niciun Conținut transmis către Client, Utilizator sau Cumpărător, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare si/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuala din partea S.C AXA ROTEAL SRL si/sau al angajatului/prepusului S.C AXA ROTEAL SRL care a mijlocit transferul de Conținut, in cazul in care aceasta exista, fata de respectivul conținut.

Pentru raportarea problemelor legate de drepturile de proprietate intelectuala va rugam sa ne contactați, în scris, la adresa de e-mail:office@herbaris.ro

LITIGII

Orice litigiu apărut între Clienți și Societate va fi rezolvată pe cale amiabilă. În cazul în care nu s-a reușit stingerea conflictului pe cale amiabilă, competența revine instanțelor de judecată române.

FORTA MAJORA

Nici una din parți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare la termen si/sau in mod corespunzător, total sau parțial este datorata unui eveniment de forța majora. Forța majora este evenimentul imprevizibil, in afara controlului parților si care nu poate fi evitat.

Daca in termen de 15 (cinsprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parți încetarea de plin drept a contractului fără ca vreuna dintre ele sa poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

FRAUDA

Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator sau de a modifica conținutul site-ului www.herbaris.ro, sau de a afecta performanțele serverului pe care rulează site-ul www.herbaris.ro va fi considerată o tentativă de fraudare a site-ului www.herbaris.ro și va pune în mișcare cercetarea penală împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat acest fapt.

S.C AXA ROTEAL SRL nu solicită Clienților sau Utilizatorilor săi prin niciun mijloc de comunicare (e-mail/telefonic/SMS/ etc) informații referitoare la date confidențiale, conturi/carduri bancare sau parole personale.

Clientul își asumă întreaga responsabilitate pentru divulgarea unui terț a datelor sale confidențiale.

S.C AXA ROTEAL SRL declină orice responsabilitate, în situația în care un client ar fi / este prejudiciat sub orice formă de către un terț care ar pretinde că este/reprezintă interesele S.C AXA ROTEAL SRL. Clientul va informa S.C AXA ROTEAL SRL asupra unor asemenea tentative, folosind datele de contact.

S.C AXA ROTEAL SRL nu promovează SPAM-ul. Orice client care a furnizat explicit adresa sa de e -mail pe site poate opta pentru dezactivarea contului de client aferent acestei adrese de e-mail.

Comunicările realizate de către S.C AXA ROTEAL SRL prin mijloace electronice de comunicare la distanță (i.e. e-mail) conțin datele de identificare complete si conforme ale expeditorului sau legături către acestea, la data transmiterii conținutului.

Următoarele scopuri atinse sau nu, vor fi considerate tentativă de fraudare a Site-ului/Conținutul S.C AXA ROTEAL SRL își rezervă dreptul de a pune în mișcare urmărirea penală împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat să, sau a(u) atins acest(e) scop(uri):

• de a accesa datele de orice tip ale altui Client prin folosirea unui cont sau prin orice altă metodă.

• de a altera sau de a modifica conținutul Siteului sau orice corespondență expediată prin orice modalitate de S.C AXA ROTEAL SRL către Client.

• de a afecta performanțele serverului/serverelor pe care rulează site-ul.

• de a accesa sau de a divulga oricărui terț care nu are autoritatea legală necesară, conținutul expediat prin orice mijloc de către S.C AXA ROTEAL SRL către Client atunci când acesta nu este destinatarul legitim al conținutului.

CONTACT

S.C AXA ROTEAL SRL publică pe site datele complete și corecte de identificare și contactare de către Client sau Membru.

Prin utilizarea formularului de contact sau al serviciului prezent pe site, Membrul sau Clientul permite S.C AXA ROTEAL SRL să îl contacteze prin orice mijloc disponibil incluzând și mijloacele electronice.

Completarea parțială sau integrală a formularului de contact și trimiterea acestuia nu reprezintă în nici un fel un angajament din partea S.C AXA ROTEAL SRL de a contacta Membrul sau Clientul.

Accesarea site-ului, folosirea informațiilor prezentate în cadrul acestuia, vizitarea paginilor sau trimiterea de e-mail-uri sau notificări adresate  S.C AXA ROTEAL SRL se realizează în mod electronic, telefonic, sau orice alt mod de comunicare disponibil Membrului sau Clientului, considerându-se astfel că acesta consimte primirea notificărilor din partea  S.C AXA ROTEAL SRL în modalitate electronică și/sau telefonică, incluzând și comunicări prin e-mail sau prin anunțuri pe site.

S.C AXA ROTEAL SRL își rezervă dreptul de a nu răspunde tuturor solicitărilor de orice natura, primite prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc).

FEEDBACK

În cazul în care există întrebări sau sugestii în legătură cu S.C AXA ROTEAL SRL, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la office@herbaris.ro. Persoana responsabilă vă va răspunde în maxim 2 zile lucrătoare.

Orice comentariu, întrebări, feedback, idei, sugestii sau alte comunicări sau informații despre sau referitoare la site-ul www.herbaris.ro, funcționalitatea sau îmbunătățirea acestuia vor rămâne proprietatea S.C  AXA ROTEAL SRL.

NEWSLETTERE ȘI ALERTE

În momentul în care, Membrul sau Clientul își crează un Cont pe Site, acceptând Termenii si Condițiile site-ului, acesta are dreptul de a-și exprima sau nu acordul cu privire la primirea de newslettere și/sau alerte din partea S.C AXA ROTEAL SRL.

Datele preluate de la Membru în scopul expedierii newslettere-lor și/sau alertelor, pot și vor fi folosite de către AXA ROTEAL SRL în limitele Politicii de confidențialitate.

Renunțarea la primirea newslettere-lor și/sau alertelor de către Membru sau Client se poate face în orice moment:

• Folosind legătura special destinata din cadrul oricăror newslettere și/sau alerte primite.

• Prin modificarea acceptului sau de a primi newslettere și/sau alerte și folosind pagini din zonele restricționate, prin folosirea Contului.

Renunțarea la primirea newslettere-lor și/sau alertelor nu implică renunțarea la acceptul dat pentru document.

S.C AXA ROTEAL SRL își rezervă dreptul de a selecționa persoanele cărora le va trimite newslettere și/sau alerte cât și dreptul de a elimina din baza sa de date orice Membru sau Client care și-a exprimat anterior consimțământul de a primi newslettere și/sau alerte, fără nici un angajament ulterior din partea S.C  AXA ROTEAL SRL, sau a vreunei notificări prealabile a acestuia.

S.C AXA ROTEAL SRL nu va include în newslettere și/sau alerte transmise Membrului sau Clientului, nici- un alt fel de material publicitar sub forma de conținut care să facă referire la vreun terț care nu este partener al AXA ROTEAL SRL, la momentul expedierii newslettere-lor și/sau alertelor.

DATE PERSONALE

Informațiile utilizatorilor site-ului www.herbaris.ro sunt confidențiale și vor putea fi folosite numai pentru comunicări comerciale cu partenerii acestuia. Orice date specifice privitoare la situația și starea produselor se pot obține contactându-ne on-line, la coordonatele cuprinse în prezentul site.

Pe site-ul www.herbaris.ro, utilizatorul este responsabil pentru toate activitățile care survin prin accesarea contului și parolei personale. Societatea AXA ROTEAL SRL nu poate fi făcută responsabilă pentru erorile survenite în urma neglijenței utilizatorului privind securitatea și confidențialitatea contului și parolei sale.

Pentru o mai bună înțelegere a acestor clauze, va rugăm consultați Regulamentul GDPR pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

SECURITATEA DATELOR PERSONALE ȘI A INFORMAȚIILOR

Datele personale introduse de către cumpărător vor fi folosite de Societate numai în scopul declarat al acestui site. Informațiile din formularul de comandă sunt necesare pentru a vă trimite confirmarea comenzilor, emiterea facturilor fiscale, livrarea produselor comandate, anunțarea promoțiilor în curs etc. și nu vor fi furnizate unei terțe părți.

Societatea garantează confidențialitatea anumitor informații. Aceste date nu există fizic pe serverele care rulează site-ul www.herbaris.ro, ele fiind accesibile numai de către personalul autorizat al Societății prin rețeaua internă. Fiecare utilizator are dreptul de a vedea numai propriile sale date personale pe care le-a introdus.

Site-ul www.herbaris.ro folosește măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greșite a informațiilor care se află în controlul Societății. În cazul pierderii de informații cauzate de erori ale softului cu care este conceput și găzduit site-ului www.herbaris.ro, Societatea nu-și asumă nici o responsabilitate.

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

AXA ROTEAL SRL colectează date cu caracter personal și date cu caracter special (CNP), pe paginile Site -urilor sale, numai cu acordul voluntar al Membrului sau al Clientului, în următoarele scopuri:

• validarea, expedierea și facturarea comenzilor către acesta;

• rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă sau un contract, la serviciile sau produsele achiziționate de către acesta;

• pentru a asigura accesul acestuia la serviciu;

• trimiterea de newslettere și/sau alerte periodice, în format exclusiv electronic;

• contactarea acestuia, la cererea sa voluntară;

• contactarea acestuia, în chestiuni de Relații cu Clienții;

• scopuri statistice.

Pentru crearea contului, Codul Numeric Personal este obligatoriu numai pentru Membrii sau Clienții persoane impozabile în sensul Codului Fiscal art. 155 lit. f).

Prin crearea Contului, fiecare Membru sau Client și-a exprimat consimțământul ca  S.C AXA ROTEAL SRL să colecteze și să administreze datele acestuia cu caracter personal, în condițiile și cu respectarea Regulamentului UE 679/2016 (GDPR)

DREPTUL DE ACCES LA DATE

Oricare Membru sau Client, are dreptul de a obține de la S.C AXA ROTEAL SRL, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îl privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta.

Oricare Membru sau Client are dreptul de a obține de la  S.C AXA ROTEAL SRL, printr-o cerere scrisă, semnată si datată, în mod gratuit:

• după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;

• după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conform legii.